Împreună pentru piața muncii incluzivă

Curs de competente antreprenoriale – componenta practica –plan de afaceri

 

ANUNT

Curs de competente antreprenoriale – componenta practica –plan de afaceri

 

 

Documentul oficial al anuntului

In perioada 7-8 mai 2018 s-a desfasurat la Ghidici cursul de competente antreprenoriale –elaborarea planului de afaceri.

Au fost prezenti 12 cursanti din grupul tinta antreprenoriat.

Cursul s-a desfasurat interactiv constand in completarea de catre fiecare cursant a primelor 5 capitole din planul de afaceri: prezentarea afacerii (ideii de afaceri); Viziune, misiune , obiective; Analiza SWOT; Activitatile esfasurate pentru implementarea planului de afaceri, resurse umane necesare. Fiecare cursant a completat capitolele mentionate pe ideea proprie de idee de afacere, sub indrumarea si asistenta expertului antreprenoriat.

Cursantii au primit ca materiale de studiu: suport curs plan de afaceri, fisa planului de afaceri pentru completare, plan de investitii pentru planul de afacere(template), fise individuale cu codurile CAEN aferente fiecarei idei de afacere.

 

Imagini foto de la cursul practic- Plan de afaceri

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă” ID proiect: POCU/20/4/2/101510 Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro