Împreună pentru piața muncii incluzivă

Curs de competente antreprenoriale in comuna Ghidici luna martie

Curs de competente antreprenoriale in comuna Ghidici

In perioada 27-28 martie 2018 s-a desfasurat cursul de initiere competente antreprenoriale –componenta teorie, cu persoane apartinand grupului tinta antreprenoriat, din comunitatea marginalizata comuna Ghidici –judetul Dolj.

La curs au participat 23 de persoane dintre care 12 femei.

Cursantii au primit suportul de curs tiparit precum si materiale suport: exemple de mici afaceri non-agricole de succes, analiza SWOT, lista documente de pregatit pentru inregistrarea firmei la Registrul Comertului, model de contract individual de munca, reguli de efectuare a achizitiilor, exemple de afaceri de dezvoltare durabila, mixul de marketing.

Cursul s-a desfasurat interactiv prin sesiuni de brainstorming, exercitii si studii de caz.

In luna aprilie se va continua cursul cu component practica privind elaborarea planului de afaceri.

Imagini foto de la cursul de competente antreprenoriale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă” ID proiect: POCU/20/4/2/101510 Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro