Împreună pentru piața muncii incluzivă

Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor in varsta din comunitatile marginalizate

In cadrul Activitatii A7.1.Cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate prin organizarea atelierelor de lucru, in perioada 02 – 05 Martie 2018 la Calimanesti – Caciulata, a avut loc Atelierul de lucru cu titlul “Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor in varsta din comunitatile marginalizate”.

In cadrul atelierului de lucru au participat 100 de persoane din comuna Ghidici. Atelierul de lucru a vizat unoasterea de catre persoanele participante a unor metode si modalitati de integrare in societate, cresterea accesului pe piata muncii prin promovarea avantajelor angajarii de persoane din grupuri defavorizate, evaluarea actiunilor implementate la nivel national in aceasta sfera.

 

Program Workshop 2-5 Martie

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă” ID proiect: POCU/20/4/2/101510 Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro